Besøg APC Forsikringsmæglere A/S her

På disse forskellige sider har du mulighed for at blive endnu klogere på, hvem APC Forsikringsmæglere A/S er. Det kan du også i denne præsentationsvideo.

Du kan for det første læse mere om APC Forsikringsmæglere på virksomhedens hjemmeside eller på adm. direktør Peter Lindblads hjemmeside. For det andet kan du besøge APC Forsikringsmæglere på forskellige sociale medier såsom YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram. En tredje mulighed er at læse en af følgende forskellige blogs, der handler om APC Forsikringsmæglere: Weebly.com, Jigsy.comOmtal.dk og Banq. Endelig kan du blive klogere på APC Forsikringsmæglere via dette indlæg fra Pensionseksperten.

APC er skabt som en konsekvens af den manglende gennemsigtighed

apc-forsikringsmaeglere-logoAPC Forsikringsmæglere A/S blev stiftet af CEO og hovedaktionær Peter Lindblad i 2007. APC er i dag Danmarks største Forsikringsmægler af pension. APC er skabt som en konsekvens af den manglende gennemsigtighed, der findes i det danske og nordiske marked for pensionsopsparing. Den manglende gennemsigtighed kommer blandt andet til udtryk ved, at danske pensionstagere reelt ikke i dag er istand til at kunne sammenligne pensionsprodukter og dermed træffe et klogt og bevidst valg om placering af denne. Årsagen er enkel og skyldes at der ikke blandt pensionsbranchens udbydere syntes at være opbakning til reelt åbent at kunne sammenligne pensionsprodukter på tværs af markedet. Igen kan man her med rette spørge, om det overhovedet ville være muligt.
Teknisk set er svaret Ja, for det er præcis den gennemsigtighed, som APC leverer til sine kunder og dermed også APC’s eksistensberettigelse.

Altså APC sammenligner alle pensionsprodukter og via matematiske modeller stilles anbefalinger til rådighed for kunden – altså det bevidste og kloge valg. I øvrigt matematiske modeller og systemer, der hvert år sikkerhedsgodkendes af en ekstern part (revisionsfirmaet PWC) således, at sammenligninger og beregninger altid er korrekte

– Gør pensionsselskaber og banker også det?

Igen tilbage til spørgsmålet omkring, hvorvidt det så reelt vil kunne tænkes, at pensionsselskaber og banker, på et tidspunkt, vil kunne tilbyde danske pensionstagere et bevidst valg baseret på fuld gennemsigtighed?

Svaret må her være NEJ. Godt nok er branchen blevet enige om et fælles nøgletal ÅOP (årlige omkostninger i procent), der skal vise forskellen i omkostningerne. Men hvad hjælper det at sammenligne prisen på en ny Fiat 500 med prisen på en ny Mercedes E klasse.

Godt nok er begge biler, men her ophører ligheden også. Det samme gør sig gældende i pensionsbranchen, hvor pensionsprodukter kan struktureres i tusindvis af kombinationer, der gør det absolut helt umuligt for almindelig pensionstagere at kunne foretage en reel sammenligning.

Eks. er det i pensionsverdenen ganske ukompliceret, på overfladen, at tilbyde lave omkostninger. Det gøres blot ved at anvende passiv forvaltning (altså typisk en replikering af et verdensaktieindeks med flere tusinde aktier), der, pr. natur, er så godt som omkostningsfrit. Derudover kan omkostningerne holdes nede ved at minimere kundernes adgang til rådgivning og/eller kræve penge for ydelser, der normalt leveres – som eks. seniorrådgivning.

Med APC Forsikringsmæglere er kunden sikret en reel sammenligning af pensionsprodukterne i markedet og kan derfor på dette grundlag træffe et bevidst valg af pension.